Odeslání SMS a volání jedním jednoduchým hlasovým povelem (alternativní signalizace)

Odeslání SMS a volání jedním jednoduchým hlasovým povelem (alternativní signalizace)

30. 1. 2022 Vyp Od chytrepomucky

Tato funkce může posloužit vedle nejrůznějších nápadů také klientům rehabilitačních zařízení, lidem vysokého věku, pacientům, kteří nemají možnost využít běžné signalizace, například stisknutí tlačítka, které je k dispozici u nemocničního lůžka nebo u lůžka v LDN, apod. Alternativní zazvonění do sesterny je s naší mobilní aplikací možné provést odesláním SMS na přednastavené telefonní číslo nebo zavoláním, či prozvoněním přednastaveného telefonního čísla a to za pomocí vyřknutí HLASOVÉHO POVELU, například “sesterna“, “zvonek” nebo jinak dle Vašeho přání.

  • Co je potřeba: pouze mobilní telefon s naší mobilní aplikací
  • Instalace aplikace je rychlá a snadná, popsána je ZDE

Odeslání SMS hlasovým příkazem

Nastavit text SMS:

Nastavit číslo telefonu:

Vložte telefonní číslo ve tvaru +420xxxxxxxxx, na které se provede odeslání SMS

Nastavit akci, kterou má telefon provést po vyřčení hlasového příkazu:


1. zvolte jeden z hlasových povelů, kterým si přejete odesílat přednastavenou SMS 2. Zvolte jako cílový modul Váš chytrý telefon, ze kterého se má odesílat SMS 3. Zvolte funkci ODESLAT SMS a celé nastavení uložte…hotovo. Po vyřčení hlasového příkazu odešlete přednastavenou SMS na přednastavené telefonní číslo

Volání hlasovým příkazem

Nastavit číslo telefonu:

Nastavit akci, kterou má telefon provést po vyřčení hlasového příkazu: