Chytré tlačítko – alternativní způsoby stisknutí tlačítka

Chytré tlačítko – alternativní způsoby stisknutí tlačítka

22. 1. 2023 Vyp Od chytrepomucky

Jsou situace, kdy tlačítko nelze klasickým způsobem stisknout. Proto máme k dispozici řadu alternativ, které takový stisk nahrazují.

Zde jsou uvedené příklady našich “Chytrých tlačítek“, kterými lze nahradit stisk klasického tlačítka. Výhodou našich chytrých tlačítek je to, že si funkce chytrého tlačítka můžete nastavit přes naši webovou stránku – na pár kliknutí.

Stisk tlačítka lze pomocí našich chytrých řešení nahradit:

HLASOVÝM POVELEM

 • nejjednodušší je stáhnout si mobilní aplikaci “Chytrá pomůcka“, která na ovládání hlasem připravena (V ČEŠTINĚ)
 • pak už si zvolíte jen modul, který chcete hlasem ovládat – nejrychlejší je ovládat druhý chytrý telefon na dálku a třeba hlasovým příkazem nechat zaznít vámi přednastavenou hlasovou hlášku nebo tón nebo odešlete hlasovým příkazem SMS, případně provedete volání (k tomu slouží aplikace ChytráPomůcka), ale také sepnete relé, přepnete program v televizi, zazvoníte na zvonek, nastavíte polohu stojanu, polohu lineárního nebo rotačního motoru, otevřete dveře, rozsvítíte/zhasnete světlo apod. Vše a mnoho dalšího je již připraveno, stačí si zvolit jen modul, který chcete hlasem ovládat

FOUKNUTÍM

 • stačí si pořídit “vzduchový modul” a pak na pár kliknutí si nastavit co si přejete ovládat (také jakou silou “fouknutí/vcucnutí”)
 • a co si přejete ovládat? Záleží na Vaši fantazii – zvolíte si z naší nabídky modul, který chcete tlakem vzduchu ovládat – nechat zaznít v telefonu přednastavenou hlasovou hlášku nebo tón nebo odeslat SMS, provést volání, ale také sepnout relé, přepnout program v televizi, zazvonit na zvonek, sepnout relé, nastavit polohu stojanu, polohu lineárního nebo rotačního motoru, otevřít dveře, rozsvítit, zhasnout, apod. Vše a mnoho dalšího je již připraveno, stačí si zvolit jen modul, který chcete “fouknutím” ovládat

ZATŘESENÍM TELEFONU

 • Stáhněte si aplikaci “Chytrá pomůcka” do chytrého telefonu a přes webovou stránku na pár kliknutí si nastavte co si přejete zatřesením telefonu ovládat
 • A co si přejete ovládat? Záleží na Vaši fantazii – zvolte si z naší nabídky modul, který chcete ovládat zatřesením mobilním telefonem – nechat zaznít v druhém telefonu přednastavenou hlasovou hlášku nebo tón nebo odeslat SMS, provést volání, ale také sepnout relé, přepnout program v televizi, zazvonit na zvonek, nastavit polohu stojanu, polohu lineárního nebo rotačního motoru, otevřít dveře, rozsvítit, zhasnout, a další… Vše a mnoho dalšího je již připraveno, stačí si zvolit jen modul, který chcete zatřesením mobilem ovládat

PŘIBLÍŽENÍM K MOBILU

 • Stáhněte si aplikaci “Chytrá pomůcka” do chytrého telefonu a přes webovou stránku na pár kliknutí si nastavte co si přejete přiblížením k telefonu ovládat
 • A co si přejete ovládat? Záleží na Vaši fantazii – zvolte si z naší nabídky modul, který chcete ovládat zatřesením mobilním telefonem – nechat zaznít v druhém telefonu přednastavenou hlasovou hlášku nebo tón nebo odeslat SMS, provést volání, ale také sepnout relé, přepnout program v televizi, zazvonit na zvonek, nastavit polohu stojanu, polohu lineárního nebo rotačního motoru, otevřít dveře, rozsvítit, zhasnout, a další…. Vše a mnoho dalšího je již připraveno, stačí si zvolit jen modul, který chcete přiblížením k mobilu ovládat

POHYBEM HLAVY

 • Stáhněte si aplikaci “Chytrá pomůcka” do chytrého telefonu a přes webovou stránku na pár kliknutí si nastavte co si přejete pohybem Vaši hlavy, který je snímán kamerou telefonu ovládat. Pohyb doprava = rozsvítit světlo? Pohyb doleva = odeslat SMS? Pohyb nahoru = zazvonit na zvonek? Pohyb dolů = zhasnout? Není problém, vše je již vyřešeno – na pár kliknutí.
 • A co si přejete ovládat? Záleží na Vaši fantazii – zvolte si z naší nabídky modul, který chcete ovládat pohybem hlavy – nechat zaznít v druhém telefonu přednastavenou hlasovou hlášku nebo tón nebo odeslat SMS, provést volání, ale také sepnout relé, přepnout program v televizi, zazvonit na zvonek, nastavit polohu stojanu, polohu lineárního nebo rotačního motoru, otevřít dveře, rozsvítit, zhasnout, a další…. Vše a mnoho dalšího je již připraveno, stačí si zvolit jen modul, který chcete pohybem hlavy ovládat

TLAČÍTKEM (přes webovou stránku, přes PC aplikaci, přes MOBILNÍ aplikaci)

 • prostřednictvím naší webové stránky, přes naši počítačovou a mobilní aplikaci je možné tlačítkům pomocí pár kliknutí nastavit jejich funkci a co lze jimi spouštět?
 • Záleží na Vaši fantazii – zvolte si z naší nabídky modul, který chcete ovládat těmito tlačítky – nechat zaznít v telefonu přednastavenou hlasovou hlášku nebo tón nebo odeslat SMS, provést volání, ale také sepnout relé, přepnout program v televizi, zazvonit na zvonek, nastavit polohu stojanu, polohu lineárního nebo rotačního motoru, otevřít dveře, rozsvítit, zhasnout a další…. Vše a mnoho dalšího je již připraveno, stačí si zvolit jen modul, který chcete tlačítkem ovládat

ZMĚNOU GPS polohy

 • Stáhněte si aplikaci “Chytrá pomůcka” do chytrého telefonu a přes webovou stránku na pár kliknutí si nastavte co si přejete aktivovat změnou Vaši polohy. Přejete si oznámit blízké osobě, že jste se vzdálili o 1km od místa? Není problém, vše je připraveno na pár kliknutí…a co lze aktivovat změnou GPS polohy?
 • Záleží na Vaši fantazii – zvolte si z naší nabídky modul, který chcete ovládat změnou GPS – nechat zaznít v druhém telefonu přednastavenou hlasovou hlášku nebo tón nebo odeslat SMS, provést volání, ale také sepnout relé, přepnout program v televizi, zazvonit na zvonek, nastavit polohu stojanu, polohu lineárního nebo rotačního motoru, otevřít dveře, rozsvítit, zhasnout a další…. Vše a mnoho dalšího je již připraveno, stačí si zvolit jen modul, který chcete změnou GPS polohy ovládat

QR a Čárovým kódem

 • Stáhněte si aplikaci “Chytrá pomůcka” do chytrého telefonu a přes webovou stránku na pár kliknutí si nastavte co si přejete aktivovat, když kamera Vašeho telefonu zaregistruje Vámi určený QR kód nebo čárový kód. Není problém, vše je připraveno na pár kliknutí…a co lze aktivovat čárovým a QR kódem?
 • Záleží na Vaši fantazii – zvolte si z naší nabídky modul, který chcete ovládat – nechat zaznít v druhém chytrém telefonu přednastavenou hlasovou hlášku nebo tón nebo odeslat SMS, provést volání, ale také sepnout relé, přepnout program v televizi, zazvonit na zvonek, nastavit polohu stojanu, polohu lineárního nebo rotačního motoru, otevřít dveře, rozsvítit, zhasnout a další…. Vše a mnoho dalšího je již připraveno, stačí si zvolit jen modul, který chcete QR a čárovým kódem ovládat

a podobně jsou zde další možnosti:

aktivovat dostupné funkce alternativně, namísto stisknutí tlačítka: změnou osvětlení, změnou hluku, změnou teploty, změnou vlhkosti, RF bezdrátové tlačítko….atd.