Chytrý stojan – unikátně polohujte ústní myš nebo třeba hadičku s pitím, ovládání hlasem aj.

Chytrý stojan – unikátně polohujte ústní myš nebo třeba hadičku s pitím, ovládání hlasem aj.

27. 8. 2022 Vyp Od chytrepomucky

Stojan je určen pro zajištění polohování – ústní myš, hadička s pitím, list papíru s textem, apod., přičemž cílem je, aby uživatel nebyl závislý na druhých osobách a aby si např. odklopení ústní myši z blízkosti úst nebo odklopení hadičky pro zajištění pitného režimu z blízkosti úst mohl komfortně zajistit sám – hlasovým příkazem a mnoha dalšími způsoby.

Chytrý stojan umožňuje například:

 • unikátně polohovat ústní myš k ústům uživatele (klient nemusí čekat s myší před ústy než někdo přijde a myš odsune – to právě řeší tento polohovatelný stojan – klient si myš jednoduše např. hlasovým příkazem odklopí pomocí chytrého stojanu)
 • stojan může sloužit jako podavač pro hadičku, která slouží pro zajištění pitného režimu – opět např. hlasovým příkazem lze hadičku přiblížit k ústům a naopak také odklopit
 • díky vyměnitelnému náboji lze takto podávat různé další věci, například časopisy, dokument, texty na papíře, apod. Tyto vyměnitelné náboje jsou tištěny na 3D tiskárně dle potřeb klientů, proto lze vytvořit “podavač” na míru vašim požadavkům

Jak lze aktivovat změnu polohy stojanu:

 • Stiskem RF tlačítka
 • Hlasovými příkazy
 • Teplotou
 • Mírou osvětlení
 • Zatřesením mobilního telefonu
 • Změnou GPS
 • RF Detektorem pohybu
 • Tlačítkem v mobilní aplikaci
 • Tlačítkem v PC aplikaci
 • Tlačítkem na webové stránce
 • Načtením QR nebo čárového kódu
 • Detekcí určitého textu , například SPZ automobilu
 • Pohybem hlavy snímaným kamerou
 • Přijatou SMS s určitým textem
 • Voláním určitého telefonního čísla
 • apod.

Zde zhlédněte všechny dostupné funkcionality v rámci platformy ChytrePomucky.cz, které můžete se stojanem jednoduše – na pár kliknutí propojit:


Stojan naleznete v našem eshopu: ZDE

Pokud si chcete stojan vyrobit sami, návod je: ZDE