Vzduchový modul – aktivujte externí zařízení vzduchem (fouknutím/vcucnutím)

Vzduchový modul – aktivujte externí zařízení vzduchem (fouknutím/vcucnutím)

19. 1. 2023 Vyp Od chytrepomucky

IoT WiFI vzduchový modul, spínač, speciální “foukací” tlačítko – je cenově nenáročné řešení pro hlídání přetlaku a podtlaku vzduchu (podobně jako vcucnutí, fouknutí). Díky připojení tohoto “vzduchového modulu” k WiFi lze na webové stránce naší platformy ChytrePomucky.cz nastavit sílu “fouknutí/vcucnutí” a nastavit akci, která se má provést.

Ke “vzduchovému modulu” se připojuje hadička s vnitřním průměrem 4mm, která slouží jako přívod media – vzduchu.

Díky propojení tohoto modulu s našimi mobilními, počítačovými aplikacemi a dalšími IoT moduly (serva, motory, relé, zvuk, mob.aplikace – mobilní telefon, PC, zvonek, bezdrátové zásuvky) lze vytvářet řadu zajímavých nápadů a funkcí, které lze aktivovat “fouknutím/vcucnutím”. Tímto propojováním modulů lze pak vytvářet nejrůznější kombinace, řešení a realizovat tak nejrůznější nápady.

Parametry modulu:

 • Modul se prostřednictvím WiFi připojuje k internetu
 • Pro správnou funkčnost modulu je nutný přístup k internetu prostřednictvím WiFi
 • Krabička: 3D tisk (tvar krabičky může být odlišný od obrázku, na vlastnosti modulu ale nemá vliv)
 • K trnu lze připojit hadičku o vnitřním průměru 4mm

Vzduchový IoT modul můžete zapojit do Vašich nápadů a do nesčetných možností, které nabízí naše IoT webová platforma ChytrePomucky.cz, např. je možné :

 • podtlakem nebo přetlakem odeslat prostřednictvím tohoto modulu SMS (z telefonu využívající aplikaci Chytrá pomůcka)
 • podtlakem nebo přetlakem nechat v mobilním telefonu, který je připojen k internetu nechat zaznít mluvenou hlášku (z telefonu využívající aplikaci Chytrá pomůcka), například v sesterně nebo na zahradě
 • podtlakem nebo přetlakem odeslat přednastavenou SMS nebo vytočit přednastavené telefonní číslo (z telefonu využívající aplikaci Chytrá pomůcka)
 • podtlakem nebo přetlakem ovládat RC servo nebo lineární motor (díky našim dalším IoT modulům v nabídce)
 • podtlakem nebo přetlakem zazvonit na zvonek, sepnout relé, apod. (díky našim dalším IoT modulům v nabídce)
 • podtlakem nebo přetlakem spustit prostřednitvím našeho IoT RF modulu bezdrátově ovládanou zásuvku nebo prostřednictvím jiných modulů ovládat televizi (přepínat programy, apod.), aj.

Zde zhlédněte všechny dostupné funkcionality v rámci platformy ChytrePomucky.cz, které můžete s modulem jednoduše – na pár kliknutí propojit:


Vzduchový modul naleznete v našem eshopu: ZDENávod a tipy:

Vzduchové “foukací” tlačítko může pomoci aktivovat nejrůznější techniku kolem sebe podtlakem / přetlakem vzduchu. Podobně jako “vcucnutí / fouknutí”. Takové tlačítko umožňuje realizovat řadu zajímavých zlepšováků, funkcionalit v nejrůznějších oblastech – doma, v průmyslu, při používání počítače nebo při jakékoliv snaze aktivovat externí zařízení tímto speciálním způsobem.

Opět zopakujeme – neváhejte využít naši vzdálenou technickou podporu, která je k dispozici ZDARMA našim klientům a lidem s pohybovým omezením.

Zařízení si také můžete sami vyrobit nebo u nás zakoupit, nechat si jej sestavit, možná máte bezdrátovou objímku a zásuvku také doma – třeba v šuplíku.


Nastavení pro “vzduchové tlačítko” naleznete ve Vašem účtu ChytrePomucky.cz (v základním režimu k dispozici ZDARMA), pod položkou menu “Analogové čidlo”.

Položka menu na ChytrePomucky.cz

Po kliknutí na “moje čidla” následuje výpis dostupných zařízení a ikonky u každého zařízení:

Zleva: Statistiky, Základní nastavení a Nastavení funkcí

Statistiky – zobrazuje se, kdy došlo fouknutím/vcucnutím k aktivaci Vámi nastavených funkcionalit

Přehledné statistiky, četnost aktivací a přesné časy, kdy došlo k aktivaci “fouknutím / vcucnutím”

Základní nastavení – Váš název tlačítka a wifi přístupové údaje, ke kterým se má “foukací” tlačítko připojit


Nastavení parametrů (síly fouknutí a vcucnutí) a funkcí (to co fouknutím/ vcucnutím aktivujete):

Aktuální hodnota z čidla – zobrazuje údaj aktuální naměřené hodnoty z “foukacího” čidla

“Foukací” tlačítko umožňuje hlídat tyto situace :

 • když je fouknutí vyšší než nastavená hodnota, když je fouknutí nižší než nastavená hodnota a když se zařízení dostane do neutrální pozice – do klidového stavu. Tyto hodnoty nastavujete výběrem konkrétního znaménka: “větší rovno”, “menší rovno” a “mezi” a vložením Vámi požadované hodnoty do políčka “Vložte vlastní hodnotu”. Později v dalším kroku lze toto nastavení pojmenovat, což je vhodné pojmenovat dle toho, co zrovna “fouknutím/vcucnutím” aktivujete, zde je pro příklad uveden název – RF objímka.

V případě, že nastavujeme hodnotu “větší rovno”, musí se logicky jednat o hodnotu vyšší, než je zobrazena aktuální (“ustálená” hodnota z čidla). Pokud zde pro příklad vidíme aktuální hodnotu “268” je potřeba nastavit vyšší hodnotu než 268, tzn, například hodnotu 500. Čím vyšší hodnota, tím větší tlak (vcuc/fouknutí) je třeba provést

Naopak při nastavování hodnoty “menší rovno” je potřeba uvést hodnotu menší než zobrazenou aktuální (ustálenou) hodnotu z čidla. Čím nižší je hodnota, tím větší tlak (fouknutí/vcucnutí) je třeba vynaložit pro aktivaci. Např:

Nyní máte “foukací” tlačítko nastaveno a teď již pokaždé stačí pouze 3 kliknutí k tomu, aby jste si měnili funkce Vašeho tlačítka (tzn. to co Vašim foukacím tlačítkem aktivujete – odeslání SMS, světlo, zvonek, větrák….)

 1. klik = zvolte cílové zařízení 2 klik = zvolte funkci/akci, která se má vykonat 3klik = uložte nastavení
Po kliknutí na ikonku se objeví mimo jiné tyto položky pro nastavení vzduchového/foukacího tlačítka. Zde stačí pouhé 3 kliknutí k tomu, aby jste změnili funkci vzduchového-foukacího tlačítka. Zde je ukázka nastavení pro aktivaci tónu (vcucnutím/fouknutím) v chytrém telefonu s aplikací Chytrá Pomůcka

Následují další již zkrácené návody, které ukazují možnosti vzduchového tlačítka (postupně updatujeme) :

Vzduchové tlačítko rozsvítí světlo v místnosti (lampičku na stole, apod.) pomocí vhodné RF objímky na žárovku nebo sepne vhodnou bezdrátovou RF zásuvku nebo zazvoní na RF bezdrátový zvonek

Potřebujeme:

 • IoT Vzduchové tlačítko (eshop)
 • IoT RF modul (eshop)
 • RF objímku na žárovku dostupnou na trhu (např. zde v eshopu nebo zde) nebo bezdrátovou RF zásuvku nebo bezdrátový RF zvonek

Postup:

 • Spárovat RF objímku s našim IoT RF modulem a nastavit RF signál(povel)
 • Nastavit parametry (sílu fouknutí/vcucnutí) IoT vzduchového modulu (viz výše)
 • Nastavit akci, která se má stát po fouknutí/vcucnutí – stačí 3 kliknutí :
  • Zvolit cílový modul (zvolte z nabídky Váš IoT RF modul)
  • Dále z nabídky zvolit číslo bezdrátového povelu od IoT RF modulu, kterým ovládáte RF objímku
  • Pojmenujte tuto akci a uložte
Po “fouknutí/vcucnutí” se aktivuje v IoT RF modulu konkrétní bezdrátový signál (povel), který rozsvítí žárovku v RF objímce (nebo sepne bezdrátovou zásuvku, apod.)

Vzduchové tlačítko (fouknutím / vcucnutím) odešle SMS (přednastavený text na přednastavené číslo)

Potřebujeme

Postup:

 • Nastavit na webu parametry (sílu fouknutí/vcucnutí) IoT vzduchového modulu (viz výše)
 • Přednastavit na webu pro konkrétní aplikaci ChytráPomůcka text SMS a číslo, kam se má SMS zaslat

V nastavení pro mobilní aplikaci ChytráPomůcka (na webu) nastavte text SMS:

V nastavení pro mobilní aplikaci ChytráPomůcka (na webu) nastavte číslo telefonu:

Vložte telefonní číslo ve tvaru +420xxxxxxxxx, na které se provede odeslání SMS

V nastavení IoT vzduchového modulu proveďte

 • volbu cílového modulu, tzn TELEFON s aplikací Chytrá pomůcka)
 • zvolte odeslat SMS
 • popište pro přehlednost tuto aktivitu a uložte