Mobil umístěný na vozíčku sleduje QR kódy a spouští výtah, žaluzie, atd.

Mobil umístěný na vozíčku sleduje QR kódy a spouští výtah, žaluzie, atd.

6. 2. 2022 Vyp Od chytrepomucky

Mobil umístěný na invalidním vozíčku snímá ve svém okolí QR kódy. Tyto kódy (jakékoli) mohou být umístěny vedle okna, vedle žaluzií, vedle dveří od výtahu, apod. Jakmile člověk na vozíčku přijede k výtahu, přivolá jej, jakmile přijede k oknu, okno se otevře. Po přečtení a zjištění nastaveného QR kódu mobil aktivuje například relé nebo jiné akční prvky – serva, motory, spotřebiče (světlo, zvonek, větrák, apod.)

Hlídání QR a čárových kódů

Zde si ukážeme způsob jakým lze hlídat QR a čárové kódy. Jakmile chytrá pomůcka zjistí Vámi nastavené kódy, zašle (zde pro názornost) SMS na přednastavené číslo. Stejným způsobem jako se provede zaslání SMS lze ale spustit jiné aktivity, například spustit motor, sepnout relé, spustit uvítací hlášku, rozsvítit světlo, zazvonit na zvonek a to kdekoli na světě, apod.

  • Zaregistrujte se na webových stránkách
  • Nainstalujte a zaregistrujte si ZDARMA mobilní aplikaci

Nastavení na webu:

Spusťte mobilní aplikaci v telefonu nebo tabletu a na počítači nebo v jiném zařízení navštivte naše webové stránky, na kterých jste si vytvořili účet.

Proveďte na webových stránkách toto nastavení:

Přejeme si hlídat současně například tři čárové kódy: 123456789, 3 a jeden QR kod: http://www.google.com

K dispozici jsou 3 políčka, kam lze vepsat kód(y), které mají být hlídány – detekovány.

Nastavit text SMS (lze nastavit ale i jinou aktivitu – zazvonění na zvonek (RF modulem) nebo přes mobilní aplikaci, hlasový výstup přes mobilní aplikaci nebo IoT MP3modul, sepnout relé RF modulem, atd.). Nastavení je obdobné jako zde uvádíme demonstrativně aktivaci SMS:

Nastavte text, který se bude odesílat v SMS

Nastavit číslo, na které bude odeslána SMS

Nastavte telefonní číslo, na které se bude odesílat SMS,

Nastavte aktivitu, která se má stát, jakmile bude rozpoznán QR kód nebo čárový kód – zde pro ukázku se provede odeslání SMS, ale je možné nastavit zazvonění na zvonek, hlasový výstup v jiném telefonu, apod.):

1) Zvolte funkci s ID=43 (detekování QR/Čárového kódu)
2) vyberte cílový modul, který provede akci (například telefon, který detekuje-snímá QR a čárové kódy Vám má odeslat SMS)
3) zvolte aktivitu, kterou si přejete provést jakmile je detekován Vámi nastavený QR a čárový kód, zde například – zaslání SMS

Nastavení mobilní aplikace:

V hlavním menu zvolte položku
Spusťte detekci a hlídání nastaveného QR kódu

Snímejte kódy v bytě, zdravotnickém zařízení, apod. aktivujte otevírání dveří, zvonek, funkce telefonu nebo jiných externích zařízení. Sledujte aktivity ve statistikách – kdy se otevřely dveře, kdy se spustily žaluzie, atd.