Odeslání SMS a volání při přiblížení k chytrému telefonu např. hlavou (alternativní signalizace)

Odeslání SMS a volání při přiblížení k chytrému telefonu např. hlavou (alternativní signalizace)

5. 2. 2022 Vyp Od chytrepomucky

Tato funkce může posloužit vedle nejrůznějších nápadů také klientům rehabilitačních zařízení, lidem vysokého věku, pacientům, kteří jsou výrazně pohybově omezeni a nemají možnost využít běžné signalizace, například stisknutí tlačítka, které je k dispozici u nemocničního lůžka nebo u lůžka v LDN, apod. Alternativní zazvonění do sesterny je s naší mobilní aplikací možné provést odesláním SMS na přednastavené telefonní číslo nebo zavoláním, či prozvoněním přednastaveného telefonního čísla a to ve chvíli, kdy se pouze přiblížíte k telefonu hlavou nebo jinou částí těla. Přiblížením k telefonu můžete ale také rozsvítit světlo, spustit televizi a realizovat další funkce, které Vás napadnou.

  • Co je potřeba: pouze mobilní telefon s naší mobilní aplikací
  • Instalace aplikace je rychlá a snadná, popsána je ZDE

1. příklad: Odeslání SMS přiblížením

Ve Vašem webovém účtu, do kterého získáte přístup po registraci na našich stránkách, přejděte pro nastavení mobilní aplikace do sekce TELEFONIE (klikněte nahoře v menu).

Screenshot z webového účtu (nahoře menu s položkou TELEFONIE)

Nastavit text SMS:

Nastavit číslo telefonu:

Nastavit a aktivovat přiblížení k telefonu

1) Zvolte funkcionalitu Id40, tzn hlídání přiblížení k telefonu 2) Zvolte cílový modul=telefon, ze kterého se má odeslat přednastavená SMS 3) Zvolte akci/funkci, tzn v tomto případě si přejeme odeslat SMS, proto: Odeslat SMS

2.příklad: Volání po přiblížení k telefonu

Nastavit číslo telefonu:

Nastavit a aktivovat přiblížení k telefonu

U funkcionality s Id40 můžete nastavit hodnotu, která znamená vzdálenost hlavy, ruky nebo nějakého objektu od telefonu (telefony mívají totiž tuto funkci měření vzdálenosti). Nastavte parametr Id40 na 1 a aktivujte tento parametr.

1) Zvolte funkcionalitu Id40, tzn hlídání přiblížení k telefonu 2) Zvolte cílový modul=telefon, ze kterého se má provést volání 3) Zvolte akci/funkci, tzn v tomto případě si přejeme volat na telefon, proto: Volat na tel. číslo

Tipy

možné je nejen zasílat SMS, volat, ale například rozsvítit světlo, zazvonit na zvonek nebo nechat v mobilním telefonu, který je umístěn v sesterně nebo v mobilním telefonu asistenta, rodinného příslušníka apod. vyřknout telefonem hlasitou hlášku – k tomu slouží funkce HLASOVÉ ČTENÍ:

Jako cílové zařízení, které provede hlasité čtení, vydá tón, apod. zvolte buď Váš telefon nebo jiný telefon, umístěný v sesterně, doma nebo třeba v Austrálii, apod.

Navíc, v případě, že využíváte naše chytré moduly, můžete rozeznít zvonek, zvonit do sesterny s využitím integrovaného zdravotnického systému, apod. Můžete také rozsvěcet světlo, přepnout televizi nebo nastavit jiný druh upozornění dle Vašeho nápadu. Vyzkoušejte všechny dostupné funkcionality a propojujte jejich možnosti – realizujte tak svůj nápad.