Mobilní aplikace pro vyjádření pocitů a alternativní komunikaci s pacientem

Mobilní aplikace pro vyjádření pocitů a alternativní komunikaci s pacientem

23. 4. 2022 Vyp Od chytrepomucky

Není možné s rodinným příslušníkem, pacientem, klientem standardně komunikovat hlasem – slovem? Pak vyjádřete své pocity tak, že se dotknete třeba chodidlem, loktem, rukou bez jemné motoriky displeje telefonu, díky čemuž zobrazíte žádanou ikonu s doprovodnou hlasovou hláškou. Stejně tak můžete ikony zobrazovat dechem, pohybem hlavy, která je snímaná kamerou a dalšími způsoby.

  • Zaregistrujte se na webových stránkách
  • Nainstalujte a zaregistrujte si ZDARMA mobilní aplikaci

Nyní si položte otázku, jakým způsobem může osoba s pohybovým hendikepem vyjádřit své pocity. Pro demonstraci zde uvádíme způsob, kdy klient:

nemůže pohybovat žádnou končetinou, ale dokáže pohybovat hlavou, čili přiblížit svou hlavu k telefonu, který je umístěn poblíž hlavy

cíl: při přiblížení bude pacient procházet možnosti, které nabízí ikonky, např: „mám hlad“, „mám žízeň“, atd. a zobrazovat se tyto hlášky budou na stejném telefonu (je možné ale hlášky zobrazovat i na jiném telefonu (v sesterně,apod.) , záleží jen na Vašich možnostech a fantazii)

Nastavit a aktivovat přiblížení k telefonu

Ve Vašem webovém účtu přejděte v menu do nastavení pro Váš telefon,
ve kterém máte nainstalovanou naši aplikaci. Přejděte dále do sekce TELEFONIE, zde nastavte velikost přiblížení hlavy k telefonu (vzdálenost) při které má dojít k procházení ikonek:

U funkcionality s Id40 můžete nastavit hodnotu, která znamená vzdálenost hlavy, ruky nebo nějakého objektu od telefonu (telefony mívají totiž tuto funkci měření vzdálenosti). Nastavte parametr Id40 na 1 a aktivujte tento parametr.

Dále nastavte AKTIVITU, která se má provést jakmile dojde k přiblížení k telefonu hlavou (ale také rukou nebo jinou částí těla):

To je vše. Nastavení potvrďte, během chvíle se přenese do chytrého telefonu a nyní již začněte komunikovat alternativním způsobem. Víme, že tento způsob může v mnoha situacích významně pomoci zdravotnickému personálu a rodinným příslušníkům.