Hlídání vzdálenosti, polohy a rychlosti pomocí GPS mobilního telefonu

Hlídání vzdálenosti, polohy a rychlosti pomocí GPS mobilního telefonu

29. 1. 2022 Vyp Od chytrepomucky

GPS sledování aktuální polohy člověka, např. na vozíčku, který si vyjel na projížďku, hlídání rychlosti dle GPS, kterou člověk s vozíčkem jede, hlídání vzdálenosti od místa, ze kterého vyjíždí může být významným pomocníkem při prevenci, zajištění přehledu a bezpečnosti. Upozornění na překročení vzdálenosti nebo rychlosti může být zasíláno v podobě SMS rodinným příslušníkům, asistentům, pečovatelům. Nic víc než mobilní telefon není zapotřebí. Upozornění může být ale také realizováno zasíláním zpráv do informačního systému zdravotnického zařízení, dále zvoněním na zvonek nebo realizací dalších aktivit v případě využití našich chytrých IoT modulů, speciálních senzorů a dalších pomůcek.

Poslední známá poloha

Hlídání vzdálenosti vozíčkáře od poslední známé polohy a oznámení SMS

Hlídání rychlosti vozíčkáře a oznámení SMS

V případě, že požadujete zasílání SMS při překročení určité rychlosti, proveďte nastavení telefonního čísla a textu SMS jak je uvedeno výše a dále nastavte aktivitu, která se má provést po překročení rychlosti:

Tipy

možné je nejen zasílat SMS, ale například nechat v mobilním telefonu, který je umístěn v sesterně nebo v mobilním telefonu asistenta, rodinného příslušníka apod. vyřknout telefonem hlasitou hlášku – k tomu slouží funkce HLASOVÉ ČTENÍ:

Možností je ale ještě více. Navíc, v případě, že využíváte naše chytré moduly, můžete zvonit na zvonek, zvonit do sesterny s využitím integrovaného zdravotnického systému, apod. Můžete také rozsvěcet světlo nebo nastavit jiný druh upozornění dle Vašeho nápadu. Vyzkoušejte všechny dostupné funkcionality a propojujte jejich možnosti – realizujte tak svůj nápad.