Dotykový displej mobilu a tabletu jako chytré tlačítko-volání,sms,zvonek,spotřebiče,atd.

Dotykový displej mobilu a tabletu jako chytré tlačítko-volání,sms,zvonek,spotřebiče,atd.

26. 3. 2022 Vyp Od chytrepomucky

Naše mobilní aplikace obsahuje několik tlačítek, které si můžete prostřednictvím našich webových stránek nastavit pro realizaci určité funkce. Můžete přiřadit jednotlivým tlačítkům určité funkce.

Například lze kliknutím na tlačítko provést:

  • volání z telefonu na přednastavené telefonní říslo
  • odeslání přednastavené SMS na přednastavené číslo
  • v jiném telefonu nechat zaznít (vyřknout) přednastavenou větu
  • v jiném telefonu aktivovat některou z dalších funkcí (např. nechat zaznít zvuk)
  • s našimi dalšími IoT moduly můžete dále:
  • rozsvítit a zhasínat světlo
  • zvonit na zvonek
  • otevírat dveře, spínat topná tělesa, relé, motory, serva, apod.

Demonstrativní ukázka jak provést nastavení tlačítka, které aktivuje hlasovou hlášku v jiném telefonu (ve kterém je také nainstalována naše aplikace):

1) Nastavení funkce tlačítka (přiřazení aktivity k tlačítku) přes naši webovou stránku

  1. nainstalujte do mobilního telefonu nebo tabletu naši aplikaci
  2. na našich webových stránkách(IoT platformě), na kterých jste si zřídili IoT účet proveďte:


Ve Vašem webovém účtu – Vlevo v menu, klikněte na Chytrá pomůcka a zde na moje aplikace, kde máte v přehledném seznamu zobrazeny všechny naše mobilní aplikace ve Vašich telefonech:

Přejděte do nastavení u toho telefonu, ve kterém se bude klikat na tlačítko:

zvolte některé z tlačítek, zde volíme pro demonstraci tlačítko s ID11 Tlačítko 2

Nyní zvolte cílové zařízení (může to být stejný nebo jiný telefon/tablet). Zde pro demonstraci chceme, aby v cílovém zařízení (v jiném telefonu) zazněla přednastavená hlasová hláška (hláška se přednastavuje na webové stránce) . Jak bylo zmíněno – můžeme jako cílové zařízení zvolit i stejné zařízení, tzn, mobil/tablet pro který nastavujeme funkci tlačítka.:

1) Zvolíme cílové zařízení (takové zařízení, které má nainstalovánu naši mobilní aplikaci) 2) zvolíme aktivitu, kterou si přejeme po kliknutí na tlačítko realizovat, zde pro demonstraci se provede hlasové čtení přednastavené věty v jiném telefonu 3) vždy nově vzniklou aktivitu pojmenujeme 4) uložit

Nyní v telefonu otevřeme mobilní aplikaci, ve které nalezneme vhodnou stránku s daným tlačítkem (zde pro demonstraci ID11)tlačítko 2 a klikneme.

V případě, že na cílovém zařízení je spuštěna naše mobilní aplikace a v případě, že je na cílovém zařízení nastavena (přes webovou stránku) věta, která má být přečtena, pak kliknutím na tlačítko v jednom telefonu spustíme čtení hlášky v cílovém zařízení – v jiném telefonu kdekoli na světě.

Takto lze zvonit na zvonek a realizovat akce z dalšími externími zařízeními, jako jsou serva, linární motory, topná tělesa, větráky, signalizační zařízení, apod.

Přehledný seznam dostupných funkcionalit ChytrePomucky.cz čtěte zde: