Aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci, vyjádření pocitů pacienta

Aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci, vyjádření pocitů pacienta

23. 4. 2022 Vyp Od chytrepomucky

Pacient, klient zdravotnického zařízení, rodinný příslušník nemá možnost standardně komunikovat hlasem – slovem? Pak využijte mobilní aplikaci, která umožňuje alternativní a augmentativní komunikaci.

Díky této aplikaci má člověk možnost vyjádřit své pocity a slova tak, že se dotkne třeba chodidlem, loktem, rukou bez jemné motoriky displeje telefonu, díky čemuž zobrazí žádanou ikonu s doprovodnou hlasovou hláškou. Stejně tak můžete ikony zobrazovat dechem, pohybem hlavy, která je snímaná kamerou, přiblížením hlavy k telefonu, čímž mění ikonky vyjadřující jeho přání a požadavek a dalšími způsoby.

Nyní si položte základní otázku – jakým způsobem může osoba s pohybovým hendikepem vyjádřit své pocity?

Pro demonstraci zde uvádíme jedno z možných řešení:

Druh pohybového omezení: Klient nemůže pohybovat žádnou končetinou, ale dokáže pohybovat hlavou, čili přiblížit svou hlavu k telefonu, který je umístěn poblíž hlavy

Cíl a řešení: při přiblížení k telefonu hlavou bude pacient měnit ikonky v telefonu, např: “mám hlad”, “mám žízeň”, atd. a zobrazovat se tyto ikonky(hlášky) budou na stejném telefonu (je možné ale hlášky zobrazovat i na jiném telefonu (v sesterně,apod.) , záleží jen na Vašich možnostech a fantazii).

Nastavit a aktivovat přiblížení k telefonu

Ve Vašem webovém účtu přejděte v menu do nastavení pro Váš telefon,
ve kterém máte nainstalovanou naši aplikaci. Přejděte dále do sekce TELEFONIE, zde nastavte velikost přiblížení hlavy k telefonu (vzdálenost) při které má dojít k procházení ikonek:

U funkcionality s Id40 můžete nastavit hodnotu, která znamená vzdálenost hlavy, ruky nebo nějakého objektu od telefonu (telefony mívají totiž tuto funkci měření vzdálenosti). Nastavte parametr Id40 na 1 a aktivujte tento parametr.

Dále nastavte AKTIVITU, která se má provést jakmile dojde k přiblížení k telefonu hlavou (ale také rukou nebo jinou částí těla):

To je vše. Nastavení potvrďte, během chvíle se přenese do chytrého telefonu a nyní již začněte komunikovat alternativním způsobem. Víme, že tento způsob může v mnoha situacích významně pomoci zdravotnickému personálu a rodinným příslušníkům.

PTEJTE SE ONLINE
PTEJTE SE ONLINE