Detekce otřesu s oznámením SMS, volání, atd.

Detekce otřesu s oznámením SMS, volání, atd.

29. 1. 2022 Vyp Od chytrepomucky

Tuto funkcionalitu, která je dostupná v naši mobilní aplikaci s výhodou využijete tam, kde je zapotřebí upozornit o tom, že došlo k nepřiměřenému otřesu jehož hlídanou intenzitu můžete sami nastavit.

Takový otřes může nastat, když například člověk na invalidním vozíčku najede na patník nebo sjede z patníku, schodu, apod. V takovém případě, kdy mobilní aplikace detekuje nepřiměřený otřes lze provést řadu akcí, např:

  • odeslat přednastavenou SMS na telefon asistenta, volání na telefon asistenta, zazvonění na zvonek v sesterně a další

Tyto funkce lze také kombinovat s GPS a dalšími chytrými funkcionalitami naši mobilní aplikace a dalších IoT modulů, které tak poskytnou dostatek informací rodinným příslušníkům, pečovatelům, asistentům, apod.


Můžete zrealizovat hned (stačí jen mobilní telefon s Androidem):

  1. stáhněte si mobilní aplikaci ZDARMA
  2. zaregistrujte si ZDARMA webový účet, kde budete nastavovat mobilní aplikaci
  3. Nastavte ve webovém účtu sílu otřesu a akci, která se má povést po zjištění otřesu:
Nastavte vhodnou hodnotu (sílu otřesu) u řádku s Id42. Čím je hodnota otřesu menší, tím bude senzor citlivější. Čím je hodnota vyšší, tím vyšší musí být otřes, aby se provedla akce – například zaslání SMS, hlasité čtení přednastavené věty v jiném telefonu (od asistenta, rodiny, apod.). Uložte hodnotu.
1. Zvolte funkci, tzn řádek ID42 Otřes 2. Zvolte cílový modul, který má provést v dalším kroku zvolenou akci, tzn. zvolte Váš telefon 3. Zvolte funkci/akci, která se má provést ve Vašem telefonu po tom, co dojde k otřesu

Tipy

možné je nejen zasílat SMS, ale například nechat v mobilním telefonu, který je umístěn v sesterně nebo v mobilním telefonu asistenta, rodinného příslušníka apod. vyřknout telefonem hlasitou hlášku – k tomu slouží funkce HLASOVÉ ČTENÍ.

funkce mobilu – hlasové čtení (telefon hlasem přečte přednastavený text)

Možností je ale ještě více. Navíc, v případě, že využíváte naše chytré moduly, můžete rozeznít zvonek, zvonit do sesterny s využitím integrovaného zdravotnického systému, apod. Můžete také rozsvěcet světlo, přepnout televizi nebo nastavit jiný druh upozornění dle Vašeho nápadu. Vyzkoušejte všechny dostupné funkcionality a propojujte jejich možnosti – realizujte svůj nápad na pár kliknutí…